top of page

ÖNDERLİK

Felsefi Danışmanlık Ve Uygulamaları ile

  • 16 sa.

Hizmet Açıklaması

Önderliğin A-B-C’si Önderlik, günümüz çalışma hayatında, ayırt edici bir nitelik, yetenek ve beceridir. Felsefi Danışmanlık ve Uygulamaları önderliği, geliştirilebilir nitelik olarak; girişkenlik, liderlik, yön verme, ilham, güven, yönetme ve denetleme gibi kavramlar ile ilişkilendirir. Katılımcılar özgün tarzları, becerileri, değerleri ve motivasyonları ile benzersiz önderler olarak kabul edilir. Atölyede, önderliğin doğası felsefi bilgeliği ışığında, sıra-dışı ve dinamik bir biçimde ele alınır. Katılımcıların bu becerilerini nasıl geliştireceğine ve bunu yaparken felsefi (yaratıcı ve eleştirel) düşünme, etkili iletişim, mantıksal yargılama ve yapıcı değerlendirme ile olan bağlantısına odaklanılır. A. Yakut (4 Oturum, 8.000TL) 1. Özgüç 2. İletişim 3. Değerler, Vizyon ve Motivasyon 4. Farkındalık: Mind-full-ness & Mind-less-ness B. Zümrüt (8 Oturum, 24.000TL) 1. Nietzsche Üstün İnsan - Authentic leadership 2. Plato: Filozof kraliçe - Transcendental Leadership 3. Konfiçyüs: Önderlik - Transformational leadership 4. Aristotle: İlham - Interchangeable Leadership 5. Heidegger: Karizma - Caring Leadership 6. Socrates: Bilginin gücü - Meaningful Leadership 7. Stoic: Mindset - Responsible Leadership 8. Shakespeare: Girişimcilik - Self Leadership C. Elmas (4 Oturum, 16.000TL) 1. 4 Ana Düşünme Becerisi 2. Mantık ve Eleştirel Düşünme 3. İtiraz ve Kısıtlamlardan Özgürleşme 4. Beş Anlaşma Katılımcının programına göre takvimlenmektedir. Detaylar ve kayıt için bize yazın.


Kişi Bilgileri

  • felsefidanismanlikturkiye@gmail.com


bottom of page