top of page
Siyah gökyüzü

Felsefi Danışmanlık Türkiye

Sıkça Merak Edilenler

  • Facebook - Beyaz Çember
  • Instagram - Beyaz Çember
  • YouTube - Beyaz Çember

FELSEFİ DANIŞMANLIK

Felsefi Danışmanlık, yaşamınız hakkında daha net ve derin düşünmenize yardımcı olmak için felsefi teknikleri ve becerileri kullanan bir danışmanlık yaklaşımıdır.

 

Kökleri ilkçağda bulunan ve günümüzde hızla büyüyen, kendinizi ve hayatınızı anlamaya ve değerlendirmeye yönelik, ve sorularınıza cevap sorunlarınıza çözüm bulmayı amaçlamaktadır. 

FELSEFİ DANIŞMANLIĞIN TARİHÇESİ

 

Felsefi danışmanlık, kökleri İlkçağ’da bulunan ve günümüzde hızla gelişen ve yaygınlaşan, insanın kendini, hayatını anlamaya, değerlendirmeye yönelik olup sorulara cevap, sorunlara çözüm bulmayı amaçlar.

1980’lerin başında, Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Fransa ve İsrail'e, ardından Amerika, İngiltere ve Güney Afrika olmak üzere yeniden uygulanmaya ve araştırma konusu edilmeye başlamıştır. Günümüzde özellikle İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Norveç ve Meksika gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Günümüzde ise bir akım olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Riella Morhayim aracılığı ile Türkiye'de gittikçe hızlanarak ses bulmaya devam ediyor. 

 

FELSEFİ DANIŞMANLIĞIN ÇALIŞMA, UYGULAMA VE DANIŞMANLIK ALANLARI

 

Felsefi Danışmanlık Yöntem ve Uygulamaları, yaşamın her alanında karşılaşılan, kaotik olarak algıladığımız durumlar ve olaylar ile ilgili derinleşip, farklı bakış açıları ile tanışarak, zihin haritalarınızı yeniden yapılandırmanızı sağlar. Bunun için kullandığı yöntemler sayesinde netleşmenizi sağlayacak uygulamalar içerir.

 

Aile, aşk, iş, ilişki; iş-yaşam dengesi; değer çatışmaları, ikilemler, öncelik belirleme;

kültürel, sosyal ve etik sorunlar; adaletsizlik; anlam ve varoluşsal sorular; duygular; bireysel ve/veya profesyonel hedefler; kendini gerçekleştirme gibi alanlarda çözümler ve yapılandırmalar içerir.

 

Danışman ile danışan arasında yapılan felsefenin içeriğini danışanın yaşamı ve kişisel sıkıntıları oluşturur. Bunlar, herhangi bir konuda karar verme zorlukları, aile sorunları, mesleki tatminsizlik, kişinin çocuklarına ve eşine karşı olan ahlaki yükümlülükleri, boşanma, kürtaj veya aileye karşı olan yükümlülüklerin ahlaki geçerliliği gibi etik sorunlar veya yaşamın anlamsızlığı, kendini daha iyi anlama arzusu, ölüm, yalnızlık, nasıl bir yaşam sürdürülmesi gibi varoluşsal sorunlar olabilir.

 

Özellikle ilişki problemleri, kafa karışıklıkları, duygusal karmaşalar, iş hayatındaki zorluklar, kariyer seçimi, hedef belirleme gibi konular felsefe danışmanlığının çalışma alanına girer.

 

Kişilerin , günlük hayatlarında karşılaştığı sıkıntılarına, uygulanan  tekniklerle  farklı çözüm yolları geliştirerek,  kısa sürede fark edilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.

 

“Potansiyellerimi nasıl gerçekleştirebilirim?”, “Neden hala evli değilim?”, “Neden sigarayı bırakmak istemiyorum?”, “Bana en uygun meslek nedir?”, “Evliliğimde nasıl mutlu hissedebilirim?”, “Ben bir şeyleri yanlış mı yapıyorum?”, “İşe yeni giren kıza karşı olan kıskançlığımı nasıl yenebilirim?”,” Niye bir türlü zengin olamıyorum?”  "Doğru ve mutlu edici ilişkiler nasıl kurulur? " gibi sorular  sık sık karşılaştığımız sorulardır.

 

Soru ya da sorun her ne olursa olsun, kişiyi felsefi danışmanlığa yönlendiren sebepler ve problemler, zihinsel bir hastalık olarak ele alınmaz.

 

Felsefi danışmanlık, yaşamınızı ve yaşam felsefenizi incelemenizi kolaylaştırmayı hedefler.

Bu süreçte, danışmaya gelen kişi, kendi sorunlarını en yaratıcı şekilde çözme ve sorularını cesurca cevaplama

imkanı bulur. 

FELSEFİ DANIŞMANLIK YÖNTEMLERİ

 

Felsefe Mirası

 

Felsefe tarihinin mirasını ve zenginliğini; diğer bir deyişle, filozofların bilgeliklerini,

düşüncelerini ve savlarını kullanan tekniktir.

Sokratik Sorgulama, Varoluşçu Analiz, Varoluşçu Psikoterapi, Logoterapi ve Bibliyoterapi yöntemleri, danışanın hangi nedenle danışmanlık seansında bulunduğunun belirlenmesinin ardından, karşılaştığı sorun, engel ve çatışmaya yönelik özel olarak belirlenerek uygulanır sorun çözüme ulaştırılır.

 

Her bireyin yaşama bakışı, olaylar ve durumlar karşısında geliştirdiği yargılar, düşünce haritaları farklıdır ve bu sebeple, kimin neye nereden ve nasıl bakacağı danışman ve danışan arasındaki felsefi seansın içeriğine göre birlikte belirlenip, karar verilerek uygulanır. 

 

Felsefe Becerileri

 

Felsefenin kendisine yani felsefi becerilere odaklanan teknik olarak ifade edebiliriz.

Bunların temelini eleştirel ve yaratıcı düşünme, gerekçeli tartışabilme, mantık yürütme, yargıda bulunma,

korkmadan kendini ifade edebilme oluşturur.

 

Felsefi Danışmanlık temelinde kişiye kendini anlaması ve dolayısıyla da hayatındaki sorulara cevap ve sorunlara çözüm bulmasına imkan sağlar. Bu süreçte felsefe danışmanı, danışanın felsefi becerilerinin kullanılması ile kendi özgün cevaplarını ve çözümlerini ortaya çıkarmasını kolaylaştırır.

 

Herhangi birinin sağlıklı diyebileceğimiz şekilde düşünebilmesi, birçok filozofun da

öngördüğü gibi bir mutluluk ve başarı anahtarıdır. 

 

SOKRATİK SORGULAMA

 

Hayatımızı yöneten kavramları tanımlama ve anlamlandırma şeklimiz, yaşam şeklimizi ve algımızı belirler.

 

Sokratik sorgulama, bu kavramları yeniden gözden geçirmemizi, onlara yönelik bakış açımızı doğru sorular sorarak, derinleştirip, netleştirmemizi; kendi cevaplarımızla bizi yüzleştirmeyi ve kendi gerçeklerimizle buluşmamızı sağlar.

 

Kariyer, aile, başarı, kazanç, ilişki, mutluluk gibi kavramları nasıl tanımladığımızı, bu kavramlara yüklediğimiz anlamlar arasındaki boşlukları farkederek, kavramları yeniden yapılandırmamızı,  kendi mantık hatalarımızı farkedip, düşüncelerimiz ile ilgili gözden kaçırdığımız detayları farketmemizi sağlar.

 

Kavramlara yüklediğimiz anlamlar arasındaki bağlantılarda bir zayıflık olduğunda, yaşam aksamaya, deneyimler tıkanmaya başlar. Sokratik Sorgulama yöntemi, zihin haritamızı belirler ve kendimizle yaşam arasına koyduğumuz sınırları yeniden yapılandırır.


 

VAROLUŞÇU ANALİZ VE LOGOTERAPİ

 

İnsanın yaşamında karşılaştığı engel ve sorunlara, bir anlam yapılandırması süreci oluşturarak çözüm yaratan bir yöntemdir.

 

Logoterapide danışan, sahip olduğu değerler, inançlar, özgürlük ve sorumluluklar ile ilgili kendine yönelik bir araştırma, derinleşme süreci yaşarken, danışmanı ile beraber yaşamının anlamını keşfetme yolculuğuna çıkar.

 

Temel konu, içinde bulunduğu durumun kişiye çağrısını, bu çağrıya yönelik kişinin sorumluluğunu farketmektir ve yaşamının kendine özel anlamını bulup yaratarak  varoluş yolcuğunu başlatmaktır.

 

Logoterapide kişi kendi psikolojik, biyolojik, sosyolojik varlığını ve varlığının anlamını, değerini farkeder ve kendini yaşadığı hayatın içinde nasıl konumlandırıp, nasıl yaşamak istediğine karar verir.

 

Varoluşsal boşluk duygusunu özgür iradesi, anlam iradesi ve hayatının anlamı çözümleyerek anlamlı bir varoluşa evriltir.

Contact
bottom of page