top of page

Kişiye Özel SÜPERVİZYON Çalışmaları

Felsefi Danışmanlık ve Uygulamaları ile Bireysel Süpervizyon

  • 6 sa.

Hizmet Açıklaması

Profesyonel hayatınıza yüksekten bakmaya ve daha önce edindiğiniz tüm danışmanlık becerilerinizi güçlendirmeye ne dersiniz? Sizleri, Felsefi Danışmanlık ve Uygulamaları yaklaşımı ve tekniklerinden yararlanacağımız süpervizyon çalışmasına davet ediyoruz. Programımız; • Aktif danışmanların güncel kalmaları ve becerilerini geliştirmelerini amaçlar. Felsefi danışmanlığı uygulamak isteyenlerin uzmanlaşması için tasarlanmıştır. • Katılımcıların; bireysel, sosyal ve profesyonel hayatlarında sağlıklı düşünebilme, işlevli soru sorabilme, koşullara uygun karar verebilme ve karşılaştıkları sorunları çözebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. • Katılımcıların felsefe kültürüyle zenginleşmelerinin yanı sıra, bu felsefi perspektifi ve edinecekleri teknikleri hem kişisel hem de çalışmalarına rahatlıkla uygulayabilmeleri için gereken yetkinliği kazandırmak, bu eğitimin eş zamanlı ana hedefleridir. Kimler Katılabilir? Felsefi danışmanlar, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar, eğitimciler, yöneticiler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, aile terapistleri, koçluk hizmeti verenler, felsefeciler, sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları, terapi ile ilgili sertifika eğitimleri almış olanlar ile yukarıdaki bilim dalları ile ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri katılabilir. Program Yapısı 1.5 saatlik 4 oturum. Toplam 6000TL Katılımcı Danışmanın programına göre takvimleyebiliriz. Ödeme planını da size uygun şekilde organize edebiliriz. 1. Hikayesiz danışmanlık 2. Soruların gücü 3. Örnekli danışmanlık ve analizi 4. Koçlu danışmanlık İlk oturum tamamen tekniği anlama ve uygulamaya odaklanır. İkinci oturumda katılımcı danışmanın kullandığı ve alıştığı düşünme ve soru sorma şeklini anlayıp, onu esnetmek, genişletmek ve çeşitlendirmek için felsefi uygulama yapılır. Üçüncü oturum katılımcının tanıdığı gönüllü bir danışana yapacağı felsefi danışmanlık uygulaması ve değerlendirmesini içerir. Son oturum da gönüllü bir danışan ile uygulamaya yönelik koçlu danışmanlık oturumudur. Bu çalışmayı en verimli ve başarılı tamamlamak için katılımcı: 1- Kaydını aldığı bir felsefi danışmanlık oturumunu süpervizör ile paylaşabilir. Bu video üzerinden yazılı değerlendirme ve önerileriler katılımcı için çok yararlı olur. 2- Lou Marinoff, Prozak’ı bırak Platon’a takıl, kitabını okuyup, örnekli bir değerlendirme yapması da önerilir.


Kişi Bilgileri

felsefidanismanlikturkiye@gmail.com


bottom of page